Русская Православная Церковь

ПРАВОСЛАВНЫЙ АПОЛОГЕТ
Богословский комментарий на некоторые современные
непростые вопросы вероучения.

«Никогда, о человек, то, что относится к Церкви,
не исправляется через компромиссы:
нет ничего среднего между истиной и ложью.»

Свт. Марк Эфесский


Интернет-содружество преподавателей и студентов православных духовных учебных заведений, монашествующих и мирян, ищущих чистоты православной веры.


Карта сайта

Разделы сайта

Православный журнал «Благодатный Огонь»
Церковная-жизнь.рф

 
 
Древнее сказание об Акафисте Богородицы и о спасении Константинополя от варваров
 
 
 
 
Константинополь, храм Святой Софии, мозаичное изображение Богоматери в конхе алтарной части, 9 столетие
 
 
ПОВѢСТЬ ПОЛЕЗНА 
отъ дре́вняго списа́нія сложена́, воспомина́ніе явля́ющи пресла́вно бы́вшаго чудесе́, егда́ пе́рсы и ва́рвары Ца́рствующій гра́дъ облего́ша бра́нію, и́же и погибо́ша Бо́жіим судо́мъ, и искуше́ни бы́вше, гра́дъ же неврежде́нъ бы́сть, моли́твами Пречи́стыя Госпожи́ на́шея Богоро́дицы; и отто́лѣ моле́бное благодаре́ніе пое́тся, Несѣда́льное де́нь то́й имѣну́я.

Сти́хъ: Пѣ́сньми неусы́пными, благода́рствуетъ Тебе́ гра́дъ Тво́й, Богоро́дице,

             Иже въ посо́біи неусы́пную воспѣва́етъ Засту́пницу.

Въ лѣ́та Ира́клія Гре́ческаго царя́, Хосро́й, и́же Пе́рсскую вла́сть имы́й, посла́ Са́рвара, своего́ воево́ду, со мно́жествомъ во́евъ во всю́ восто́чную страну́, я́же подъ гре́ческою вла́стію, протещи́ я́коже мо́лніи нѣ́коей о́гненнѣй, попаля́ющи, и пожига́ющи, и погубля́ющи. Се́й же у́бо со мно́гимъ безбоя́знствомъ, восто́чную страну́ разоря́я и погубля́я приклю́чшіяся въ не́й гре́ки, никому́же су́щу возбраня́ющу, или́ мно́гое его́ наше́ствіе пресѣка́ющу, и еще́ гре́честѣй си́лѣ па́че смире́ннѣ су́щи, тя́жкимъ и звѣрообра́знымъ суровство́мъ, и́же тогда́ гре́ческую пра́вящаго вла́сть, мучи́тельски, а не ца́рски, Фо́ку глаго́лю во́ина. Дости́гъ же Са́рваръ и до Халкидо́на, поста́ви про́чее о́коло его́ во́я, и вся́ я́же на разоре́ніе того́ вели́каго Ца́рствующаго гра́да уготовля́етъ: то́ бо ему́ умы́слившу и совѣ́тующу, и всѣ́ми о́бразы тща́шеся. Сицева́я зря́ ца́рь Ира́клій по мучи́телѣ Фо́цѣ, вно́вѣ пріи́мъ ца́рство, и зѣло́ въ болѣ́зни и въ тузѣ́ бы́въ. И оста́вль ца́рство, и́де по Евксинопо́нту, ре́кше по вели́кому мо́рю, собра́въ и еще́ су́щую си́лу во́инскую, и внеза́пу никому́же вѣ́дущу, въ Пе́рсскія страны́ оты́де. Увѣ́давъ же отше́ствіе царе́во ски́ѳскій хага́нъ, и а́біе я́тся дѣ́лу: мо́ре у́бо корабле́й напо́лни, я́же отъ еди́наго дре́ва въ долготу́ сотворе́ни, (и того́ ра́ди е́ллинскимъ язы́комъ монокси́ла нари́чутся,) зе́млю же напо́лни ко́нники и пѣшцы́. Су́щіи же въ Ца́рствующемъ гра́дѣ лю́діе, Се́ргіемъ тогда́ су́щимъ патріа́рхомъ утѣша́еми бя́ху и учи́ми не отпа́сти наде́ждею: но дерза́йте у́бо, ча́да, — глаго́лаше, — и на Бо́га упова́ніе спасе́нія на́шего возложи́мъ, и къ Нему́ ру́цѣ и о́чи отъ всея́ души́ возведе́мъ; и отъ обыше́дшихъ ны́ зо́лъ свободи́тъ и вся́ су́щая на ны́ ва́рварская совѣща́нія разжене́тъ. Сицевы́ми словесы́ укрѣ́пльшеся отъ патріа́рха су́щіи во гра́дѣ лю́діе, пребыва́ху вси́ вѣ́рою возмога́юще, е́же къ Пречи́стѣй Богоро́дицѣ, и изъ Нея́ благоизво́лившаго воплоти́тися за человѣколю́біе Христа́ Бо́га на́шего, и ча́юще ми́лости Его́ ви́дѣти на себѣ́, терпя́ху надѣ́ющеся, ея́же пома́лѣ и сподо́бишася, и наде́жды тщи́ не отпадо́ша. Отъ царя́ же оста́вленъ на сохране́ніе гра́да патрíкій, Во́нносъ и́менемъ, ели́ко мо́щно бѣ́ проти́ву ра́тныхъ мудрова́ти, вся́ дѣ́я и творя́ не лѣня́шеся. Хо́щетъ бо, рече́ Бо́гъ, не пра́зднымъ ни бездѣ́льнымъ сѣдѣ́ти, но нѣ́что и содѣ́ловати, и промышля́ти на́мъ, на То́го же все́ имѣ́ти спасе́нія ча́яніе; та́ко бо Іису́съ, сы́нъ Нави́нъ, ловле́нія и хи́трости твори́ти на Ге́яны заповѣ́да, и Гедео́нъ на Мадіа́мы вода́ми и свѣща́ми вооружи́. Во́нносъ же патрíкій стѣ́ны /л. 454/ у́бо гра́да утвержда́ше, и вся́, я́же на бра́нную потре́бу стро́яше. Се́ргій же патріа́рхъ, свяще́нныя ико́ны Бо́жія Ма́тере, на ни́хже па́че и Младе́нецъ Спа́съ воображе́нъ, на руку́ Ма́терню но́сится, сія́ воспріи́мъ, прехожда́ше по стѣна́мъ гра́да. Убо си́мъ утвержде́ніе устроя́я, ва́рваромъ же проти́внымъ стра́хъ и бѣ́ганіе и па́губу, я́же вма́лѣ гра́жданомъ наше́дшія, послѣди́ же ра́тныя па́губѣ предаде́. Поне́же у́бо и́же на Халкидо́нъ ополчи́вшіися пе́рсяне нача́ша зажига́ти су́щая о́коло Халкидо́на бли́жняя, и и́на вся́ твори́ти, ели́ко же обы́чай е́сть плѣну́ющимъ дѣ́лати и гра́ды разруша́ти; та́кожде и ски́ѳи и ва́рвари, подо́бная пе́рсомъ творя́ще явля́хуся. Пріе́мъ же па́ки патріа́рхъ нерукотворе́нный о́бразъ Го́спода и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, и Пречи́стыя Богоро́дицы боже́ственную ри́зу, еще́ же и Животворя́щая Древа́, и по стѣна́мъ гра́да преходя́, и со слеза́ми моля́ся, глаго́лаше: Воста́ни, Го́споди, помози́ на́мъ, и да разы́дутся врази́ Твои́, и исче́знутъ я́ко ды́мъ, и раста́ются я́ко во́скъ отъ лица́ огня́. И не у́бо тріе́мъ дне́мъ мину́вшимъ по бы́вшемъ пожа́рѣ, приступи́ все́ во́инство ко гра́ду ски́ѳскаго воево́ды. Толи́ко же бя́ше со́нмъ проти́вныхъ, и на мно́жество безчи́сленно сочета́ни, и ору́жнымъ одѣя́ніемъ утвержде́ни, я́коже и́стинно изрещи́, бя́ше де́сять ски́ѳъ на еди́наго гре́ченина собратися. Но оба́че Воево́да и побора́ющая по христіа́нѣхъ Пречи́стая Влады́чица, ско́рая призыва́ющимъ Помо́щница, приключи́вшимся во́иномъ въ Боже́ственнѣй Ея́ це́ркви, нарица́емѣй Пигíи, мно́гихъ отъ вою́ющихъ ски́ѳъ уби́ша. Таково́е же бы́вшее поможе́ніе христіа́номъ, отъ Всеси́льныя Воево́ды Богома́тере, и не то́кмо ра́тныхъ паде́ніе предъ гре́ки, но и воево́ды ски́ѳскаго шата́ніе въ недоумѣ́ніе низложи́ таковы́мъ воево́дствомъ Богома́тере. Но и еще́ хотя́щая прилучи́тися коне́чная и́мъ поги́бель вма́лѣ по́слѣжде. Якоже сіе́ узрѣ́вше ра́тніи, толи́кое паде́ніе свои́хъ предъ гра́жданы, я́ко нача́ло зна́менію поги́бели и́хъ познава́ти и́мъ тогда́ сотвори́вшееся. И отъ сего́ у́бо разсмотри́вше гре́цы, и де́рзости напо́лнившеся мно́ги, совокупле́нія на бра́нь, по вся́ дни́ гото́ва творя́ху къ ни́мъ, иму́ще побора́ющую Бо́жію Ма́терь, и крѣпча́йшія показу́ющую и́хъ; ски́ѳскихъ же ко́зни и си́лу и́хъ препина́ющи и искуше́ніе е́же въ бра́нехъ. По си́хъ же о́бщею во́лею отъ патріа́рха, и градонача́льника, и отъ люде́й, по́слани бы́ша нѣ́ціи отъ гра́да съ да́ры, ми́рная глаго́лати ко ски́ѳомъ и на ми́ръ и́хъ призыва́ти. Онъ же хага́нъ, звѣронра́венъ сы́й, а не я́ко человѣ́къ, сребролю́бенъ же па́че нра́вомъ, да́ры у́бо прія́тъ, о ми́рѣ же совѣща́емая небре́гъ, но и посла́нники бездѣ́льны отсла́, се́ еди́но ре́къ и́мъ: не блазни́теся о Бо́зѣ, въ Него́же вѣ́руете, вся́чески у́бо у́трѣ гра́дъ ва́шъ, я́ко пти́цу, руко́ю мое́ю возму́, и пу́стъ его́ положу́. Милосе́рдія же ра́ди моего́, во еди́ной ри́зѣ всѣ́хъ ва́съ свобожду́, и иди́те отъ гра́да, идѣ́же хо́щете, ина́го же у́бо па́че сего́ человѣколю́бія на вы́ не и́мамъ показа́ти. Мно́га же пе́рвѣе на Христа́ Бо́га на́шего, и на Ро́ждшую Его́, злоху́лившу тому́ окая́нному. Такова́я же отъ по́сланныхъ слы́шавше, су́щіи во гра́дѣ жи́теліе, ели́цы свяще́нницы, и ели́ко приче́тъ, и мона́шествующіи, и ве́сь людскíй наро́дъ возстена́вше отъ среды́ се́рдца, и къ святы́мъ Бо́жіимъ це́рквамъ прити́чуще, ру́цѣ на не́бо воздѣ́юще, и со слеза́ми мно́гими моля́щеся, глаго́лаху: /л. 454 об./ Засту́пниче на́шъ Го́споди, Го́споди, при́зри отъ свята́го Твоего́ жили́ща, и ви́ждь скве́рнаго сего́ ва́рвара, и су́щихъ съ ни́мъ, дерзну́вшихъ хули́ти свято́е и вели́кое Твое́ и́мя. Низложи́ его́, Защи́тниче на́шъ Го́споди, да не рече́тъ: Гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ? Ты́ бо еси́ Бо́гъ на́шъ, Иже го́рдымъ противля́яйся, и на смире́нныя призира́яй. Твоя́ бо держа́ва неприкла́дна, и влады́чество неразруши́мо. Слы́ши словеса́ ва́рвара сего́, я́же посла́ понося́ Тебѣ́, Влады́чествующему всѣ́ми, изба́ви гра́дъ достоя́нія Твоего́, и лю́ди нарече́нныя въ Твое́ и́мя, — и та́ко моля́хуся пла́чуще лю́діе. Бо́гъ же пе́рсомъ къ хага́ну прихо́дъ, и́же совѣща́ша, возбрани́, уби́въ не ма́ло, и́же дру́гъ ко дру́гу посыла́ху. По два́ же и по три́ дни́ на крае́хъ бію́щеся, и по мѣ́стомъ находя́ще, бра́нь творя́ще не почива́ху. Дѣ́ло же бя́ше по совѣща́нію готовля́емо отъ обои́хъ: по земли́ у́бо ко́зни стѣноби́тныя приближа́ху на разоре́ніе гра́да; по мо́рю же уряжа́ху ски́ѳская монокси́ла многочи́сленная, я́коже во еди́но вре́мя и во еди́нъ ча́съ, уда́рити бра́нію на Ца́рствующій гра́дъ, по земли́ же ку́пно и по мо́рю. Внегда́ же творя́шеся такова́я бра́нь, хага́нъ пое́мь ели́ко имя́ше ко́нникъ избра́нныхъ, къ часте́мъ у́стія вели́каго мо́ря пріи́де, пе́рсскимъ во́емъ показу́яся. Та́коже и пе́рсскій воево́да подо́бная ему́ творя́ше. Па́че же о́въ у́бо отъ Асíи, се́й же отъ Евро́пы, я́коже ди́вія звѣ́ря ры́скаста на Ца́рствующій гра́дъ, гото́ва мня́ще на ло́въ себѣ́ имѣ́ти. Но кто́ возглаго́летъ бы́вшая тогда́ чудеса́ Бо́жія? Или́ кто́ е́же къ на́мъ благосе́рдіе Дѣ́вы исповѣ́дати возмо́жетъ? Да я́коже хага́нъ Кера́тскую па́зуху напо́лни монокси́лы и су́щими въ ни́хъ ору́жники, покуша́шеся у́бо по земли́ борю́щимися, стѣ́ны гра́да низве́ргнути. По мо́рю же борю́щимися въ па́зусѣ Кера́тстѣй гото́ва имѣ́ти на гра́дъ восхожде́нія. Поху́ленный же и́ми Госпо́дь и Бо́гъ на́шъ, Иже и всю́ду Бо́гъ, моли́твами ро́ждшія Его́ Дѣ́вы Богоро́дицы, бездѣ́льны и тще́тны наде́жды и́хъ показа́, толи́каго мно́жества, на ко́ейждо странѣ́ стѣны́, гре́честіи во́и проти́вныхъ поби́ша, я́ко ктому́ не мощи́ живы́мъ сжига́ти ме́ртвыя. Сіе́ же тѣ́мъ бы́сть, и́же по су́ху борю́щимся, и на зе́млю стѣ́ны низве́ргнути ну́дящимся. Монокси́лы же ку́пно и съ су́щими въ ни́хъ во́и, проти́ву Влахе́рнскія Бо́жія це́ркве, Влады́чицы и Богоро́дицы, потопи́ внеза́пу, ужа́сну и ну́ждну бу́рю воздви́гъ. Якоже бо бли́зъ бы́ша Боже́ственныя це́ркве Ея́, зѣло́ возвы́сився мо́ре, и раздѣли́вся Боже́ственнымъ ма́ніемъ въ раздѣле́ніе, вся́ вско́рѣ потопи́ и погрузи́, и съ самѣ́ми монокси́лы. И бѣ́ ви́дѣти та́мо несказа́нное и ве́ліе чу́до: мо́ре бо равны́ гора́мъ во́лны творя́ше, и о́бразомъ ди́віяго звѣ́ря распыха́шеся, и волня́шеся у́бо на враги́ Бо́жія Ма́тере, су́рово у́бо наскака́ше, и неми́лостивно пояда́ше. Якоже нѣ́когда и еги́птяномъ сотвори́, гоня́щимъ дре́вняго Изра́иля, о́бразомъ стра́ннымъ пѣ́ша ходя́ща сквозѣ́ не́. Та́ко предборю́щи по Свое́мъ гра́дѣ Богоро́дица и заступа́ющи, безъ кро́ве побѣ́ды показа́ о́бразомъ таковы́мъ и воево́дствомъ: и́же у́бо на Ея́ достоя́ніе бра́нь безмѣ́рную наве́дшія, и ору́жіе на Ня́ воздви́гшія, ско́ро потопи́вши, дѣ́ло морски́ми струя́ми сотво́рши: на Ню́же еди́ну спасе́нія наде́жду возло́жше, и жре́бій Ея́ отъ напа́дшихъ лю́тыхъ безстра́стенъ всю́ду сохра́нши. Тогда́ бо и са́мъ старѣ́йшина и́хъ хага́нъ, самови́децъ бы́въ свои́хъ во́й поги́бели, та́мо нѣ́гдѣ со /л. 455/ хра́брыми свои́ми ко́нники, на высо́цѣ мѣ́стѣ стоя́, рука́ма по лицу́ и по пе́рсемъ бія́шеся. Су́щіи же вну́трь гра́да, проти́ву враго́мъ бра́нь творя́ще, поне́же уви́дѣша въ мо́ри бы́вшую враго́мъ поги́бель, а́біе Боже́ственною си́лою возмо́гше, и Дѣ́вы Богоро́дицы крѣ́постію огра́ждшеся, врата́ гра́да отве́рзше, крича́ще и восклица́юще, на враги́ истека́ху. Толи́ка у́бо ра́дость и си́ла обдержа́ше гра́дскія во́и, ва́рвары же боя́знь ве́лія. И бѣ́ ви́дѣти пресла́вно воево́дство Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, я́ко и ма́ліи о́троцы, и жены́ устреми́шася на ва́рвары, и въ са́мыя во́и вра́гъ свои́хъ вхожда́ху, и толи́ко убíйство ва́рваромъ сотвори́ша, ели́ко невозмо́жно сло́вомъ исчести́. Та́мо вои́стинну соверши́ся рече́нное: еди́нъ гоня́ше ты́сящу, а два́ тму́. Такову́ Пречи́стая и Дѣ́ва Богоро́дица и Влады́чица крѣ́пость некрѣ́пкимъ, и си́лу немощны́мъ дарова́. Якоже со́лнцу заше́дшу, и но́щи наста́вши, бра́нныя сосу́ды, я́же бя́ху на ко́лѣхъ, привезо́ша ва́рвари на взя́тіе гра́да, вся́ огню́ преда́ша; и свои́хъ трудо́въ и ко́зней дѣ́лателемъ самѣ́мъ запали́телемъ бы́ти, благода́ть Богоро́дицѣ устро́ившей и́мъ. Святи́тель же и вси́ гра́ждане ру́ки на не́бо воздѣ́вше, со слеза́ми благодаре́ніе поя́ху и глаго́лаху: Десни́ца Твоя́, Го́споди, просла́вися въ крѣ́пости, десна́я Твоя́ рука́, Го́споди, сокруши́ враги́, и мно́жествомъ сла́вы Твоея́ сте́рлъ еси́ сопоста́ты. И та́ко у́бо безу́мный хага́нъ со мно́жествомъ безчи́сленныхъ во́й прише́дъ, со сра́момъ возврати́ся. Та́коже и пе́рсскія во́и приведы́й воево́да, ру́ку на устѣ́хъ положи́въ, и лице́ закры́въ, я́ко отъ толи́кихъ ты́сящъ ма́лое число́ съ собо́ю уведе́, съ сра́момъ во свою́ страну́ дости́же. Та́ко Боже́ственнаго смотре́нія и бла́гости Служи́тельница, Пречи́стая и Пренепоро́чная Богоро́дица, христіа́нская держа́вная Помо́щница, е́же о на́шемъ заступле́ніи крѣ́пость показа́, токово́ вели́кое на́мъ и пресла́вное спасе́ніе дарова́. Ейже на воспомина́нія такова́го благодѣя́нія, ны́нѣшній моле́бный вселюдскíй собо́ръ твори́мъ, и всено́щный содѣва́емъ пра́здникъ, благода́рственныя пѣ́сни принося́ще, и́же и несѣда́льно вселе́нская Це́рковь прире́кши пра́здникъ се́й, Ма́тери Бо́жіей пра́здновати, во вре́мя сіе́, егда́ и побѣ́да Бо́жіею Ма́терію бы́сть, Ака́ѳисто наре́кши, си́рѣчь, Несѣда́льно. Поне́же та́ко сотвори́ша церко́вницы тогда́ и лю́діе гра́да вси́. 
 

 

Чу́до второ́е на Срацы́ны.

По прехожде́ніи же три́десяти и шести́ лѣ́тъ, при ца́рствѣ Константи́на Брада́таго, па́ки дости́же срацы́нскій Ройстоло́мъ Вели́кій со мно́жествомъ корабле́й, на Ца́рствующій то́й гра́дъ. И а́біе приста́ша при бре́зѣ ко Евдо́му, отъ ни́хже бра́ни по мо́рю по вся́ дни́ на гра́дъ быва́ху, отъ ве́шняго вре́мене и до е́сени, зимова́ти же отхожда́ху въ Ки́зикъ. И па́ки въ веснѣ́ приходя́ще къ Царю́ гра́ду, и па́ки отъ мо́ря бра́нь творя́ху, и за се́дмь лѣ́тъ крѣ́пко ра́товаху. Мно́гія же корабли́ своя́ погуби́ша, и съ вооруже́нными во́и, и вся́ я́же пренесли́ бя́ху съ собо́ю устрое́нія на потре́бу, и возврати́шася и тíи съ вели́кою тщето́ю во своя́ си́. И во страна́хъ Салíйскихъ бы́вше, лю́тымъ и проти́внымъ вѣ́тромъ дохну́вшимъ на ня́, пра́веднымъ гнѣ́вомъ Бо́жіимъ погибо́ша, предста́тельствомъ Бо́жія Ма́тере въ мо́ри вси́ потопи́шася. Та́коже и на разли́чныя времена́, тому́ богохрани́мому гра́ду прирази́вшеся /л. 455 об./ окая́нніи, неи́стовное и́хъ стремле́ніе исполня́юще, бездѣ́льны, и студа́ испо́лнены возвраща́хуся. 
 

 

Чу́до тре́тіе на Ага́ряны.

Но и па́ки поне́же всю́ду наси́ліе и́хъ взя́тся на вели́чество, отъ восто́къ и отъ за́падъ возрасте́, и во мно́жество изы́де. И пе́рвѣе у́бо пріидо́ша въ Пе́рсское ца́рство, и отто́лѣ во Еги́петъ и Ливíю, даю́ще сло́во христіа́номъ, я́ко не ну́дити и́хъ преступи́ти правосла́вныя и непоро́чныя, я́же во Христа́ Бо́га на́шего вѣ́ры, его́же и не сохрани́ша, но мно́ги му́ченики показа́ша, поне́же не восхотѣ́ша попра́ти Честна́го Креста́: сіе́ бо твори́ти христіа́ны ну́дяху. И я́коже рещи́, всю́ зе́млю обыдо́ша плѣня́юще. Обте́кше же Индíю, и Еѳіо́пію, и Испа́нію, и Мамврусíйскій язы́къ, и Ливíю. Послѣди́ же всѣ́хъ и на то́й са́мый Ца́рствующій гра́дъ ополчи́шася, хотя́ще прія́ти его́. Царе́ви же Льву́ Иса́вру, вно́вѣ ца́рство пріи́мшу, обѣща́вшу и́мъ да́нь дая́ти. Они́ же и храни́тели своя́ гра́ду поста́вити понужда́ху и́хъ: надѣ́яхуся бо на мно́жество свои́хъ же, и мздо́ю приведе́нныхъ во́инъ, на уготовле́ніе безчи́сленныхъ боре́цъ, и́же въ корабля́хъ, я́ко ты́сяща и о́смь со́тъ корабле́й бя́ше число́, я́ко отъ лѣтопи́сныхъ потруди́вшіися написа́ша. Поста́вивше же своя́ во́я предъ гра́домъ заблу́ждшіи христобо́рцы, но оба́че ни еди́но же приложе́ніе къ стѣна́мъ принесо́ша: упраждня́хуся бо на зда́ніе домо́въ, я́коже до́ма пребыва́ти мня́щееся, усво́иша себѣ́ во умѣ́ и въ по́мыслѣ, Го́споду осуети́вшу совѣ́тъ и́хъ. Су́щіи же во гра́дѣ христолюби́віи лю́діе, непреста́нно творя́ху слу́жбы, я́коже обы́чай и́мъ твори́ти, въ ми́рѣ и во устрое́ніи. Тогда́ Всечестно́е Дре́во Креста́, Бо́га и Спа́са на́шего Іису́са Христа́ взе́мше, и святы́я ико́ны Пречи́стыя Богома́тере, прехожда́ху по стѣна́мъ гра́да, воздви́гше къ Бо́гу ру́цѣ, и глаго́лаху: Воскресни́, Го́споди, помози́ на́мъ, и не отри́ни люде́й Твои́хъ до конца́, я́ко се́ врази́ Твои́ возшумѣ́ша, и ненави́дящіи Тебе́ воздвиго́ша главу́. Не да́ждь достоя́нія Твоего́ въ поноше́ніе, е́же облада́ти надъ ни́ми язы́комъ, да не когда́ реку́тъ: гдѣ́ е́сть Бо́гъ и́хъ? Но да позна́ютъ, я́ко и́мя Тебѣ́ Госпо́дь Іису́съ Христо́съ, въ сла́ву Бо́га Отца́. Еди́нъ же нѣ́кто отъ проти́вныхъ срацы́нъ ко́нникъ, ху́льными глаго́лы Константи́нь гра́дъ имену́я, и це́рковь просты́мъ и́менемъ, Со́фію нарица́я, въ нѣ́кое ро́вище и съ коне́мъ до́лу па́дъ, и́здше. Но и проповѣ́дникъ и́хъ на высо́кое дре́во взлѣ́зъ, да проповѣ́сть скве́рную и́хъ моли́тву, и то́й та́кожде па́дъ до́лу, окая́нно безбо́жную свою́ ду́шу изве́рже. Посе́мъ и на бо́лгары воева́ти совѣща́ста: два́ бо бѣ́яста воево́ды, и еди́нъ у́бо оста́ разори́ти Ца́рствующій гра́дъ, другíй же оты́де на бо́лгары воева́ти. Съ ни́миже ра́товався, побѣжде́нъ бы́сть отъ ни́хъ, и падо́ша отъ во́й его́ мно́жае двою́ тму́, оста́вшіи же со сра́момъ возврати́шася къ свои́мъ. Покуша́хуся же по обраще́ніи отъ бо́лгаръ, приведе́нными корабли́, на Влахе́рнскую страну́ пріити́. Протяже́нѣ же вери́зѣ, желѣ́знѣ, отъ Царя́ гра́да до Гала́ты, и возбрани́шася, не могу́ще сотвори́ти, е́же бя́ху совѣща́ша. Восплы́вше же до мѣ́ста, нарица́емаго Сосѳе́нъ, и въ други́хъ ма́лыхъ приста́нищахъ, отъ ни́хже мно́жайшіи зимо́ю лю́тою, и вѣ́тры стра́шными, разсѣ́дшеся сокруши́шася; ины́хъ же мно́жество вели́кихъ /л. 456/ корабле́й гре́цы сожго́ша. Гра́дъ же въ тѣснотѣ́ бя́ше, человѣ́ческихъ потре́бъ скудото́ю. Проти́вніи же вся́ приклю́чшаяся и́мъ, неща́дно изъядо́ша, и въ го́рькую ну́жду отъ гла́да впа́дше, я́коже и пло́тей человѣ́ческихъ, и животи́нъ ме́ртвыхъ вкуша́ти, и ка́лъ человѣ́ческъ мѣся́ще, ядя́ху. И таковы́я ра́ди ну́ждныя бѣды́, мно́гимъ имени́тымъ отъ ни́хъ и хра́брымъ, ко гра́ду прибѣ́гше приложи́тися. Яко у́бо дре́вле еги́птяны гоня́щихъ Изра́иля, погрузи́ во глубинѣ́, я́ко и ка́мень, и наведе́ на ня́ во́ду морску́ю, та́коже и срацы́номъ наведе́ Госпо́дь, бѣжа́щимъ отъ Ца́рствующаго гра́да: те́мнымъ бо вѣ́тромъ, и бу́рею стра́шною и горя́щею, мо́ре воскури́вся, о́ны ты́сящныя корабли́ погуби́. Ибо на Еге́йстѣй пучи́нѣ мно́жайшимъ корабле́мъ плову́щимъ, гра́дъ съ небесе́ спаде́ вско́рѣ. Якоже желѣ́зо огню́ прибли́жився, возваря́етъ сту́день, та́кожде и градово́е ка́меніе, въ морску́ю во́ду впа́дшее вско́рѣ воскипѣ́ти сію́ сотвори́. И таковы́мъ воскипѣ́ніемъ смо́лу корабле́й сопроти́вныхъ развари́, и во глубинѣ́ вси́ погрязо́ша, тріе́мъ то́кмо на возвѣще́ніе оста́вшимъ. И бя́ше ви́дѣти на всѣ́хъ островѣ́хъ, на бре́зѣхъ же и въ приста́нищахъ, и въ зато́цѣхъ, грома́ды ме́ртвыхъ изве́ржены лежа́щія. Сицева́я у́бо вся́ родово́мъ ины́мъ, псало́мски рещи́, да повѣ́дятся, и вся́ка уста́ христіа́нская да приглася́тъ сло́во свяще́нное, съ Дави́домъ глаго́люще: Ты́, Го́споди, сокруши́лъ еси́ главы́ зміе́въ въ водѣ́. Да приложи́тся же, я́же во исхо́дѣ Изра́илевѣ пѣ́снь велегла́сно: Пои́мъ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. До здѣ́ словесе́ доше́дъ, и къ высотѣ́ взира́я превели́кихъ чуде́съ Бо́га и Влады́ки, и Пречи́стыя Богоро́дицы еди́ныя, безгла́сенъ отъ у́жасти быва́ю, и не обрѣта́ю слове́съ, подо́бныхъ дѣлесе́мъ. Кото́рый бо велегла́сный язы́къ Дѣ́ву Богоро́дицу досто́йно похва́литъ? Или́ ка́ко пресла́вно воспое́тъ пресла́вную Ея́ благода́ть, исто́чникъ человѣколю́бія просла́витъ и благодаре́ніе принесе́тъ? Подоба́ше бо на́мъ дѣ́лы благодаре́нія принести́ Бо́жіей Ма́тери: таковы́ми бо весели́тся па́че, та́же Сама́, и Тоя́ Сы́нъ, па́че свирѣ́лей, и орга́новъ, и мусикíйскихъ пѣ́сней. Се́ же е́сть, я́коже и а́зъ реку́: любы́ нелицемѣ́рная, зако́на и проро́ковъ су́щи глава́, братолю́біе непрело́жное, милосе́рдіе необра́тное, дѣ́вство боже́ственно, бра́къ зако́ненъ, цѣлому́дріе недовѣ́домо, пра́вда сочета́нна, му́жество на стра́сти зако́нно, смы́слъ богочи́ненъ, ми́лость необи́дна, воздержа́ніе безъ го́рдости, смире́ніе благоумиле́нно, къ си́мъ же житіе́ непоро́чно, нра́въ пра́въ, обы́чай смире́нъ, у́мъ благоразу́менъ, уста́ благоглаго́лива, язы́къ богохва́ленъ, о́ко нелюбодѣя́нно, ру́цѣ неграбе́жливѣ, но́зѣ не бы́стрѣ на зло́, я́рость небезслове́сна, и привлача́щи по́мыслы неи́стовства струя́ми, и ина́я, и́мже по о́бразу Бо́жію созда́нъ человѣ́къ, и съ Бо́гомъ сочета́нъ, я́коже у́тварію многоцѣ́нною и кра́сною украша́ется. Сицевы́ми подоба́етъ Богоро́дицу благодари́ти, поне́же благодаре́ніе дѣ́лы, а не словесы́ соста́вити, реко́ша та́ко му́дріи. Но поне́же естества́ на́шего не́мощь, и замедлѣ́ніе по́мысла, лѣни́вы на́съ твори́тъ на добродѣ́тельное потружде́ніе, и пома́лу сея́ прикаса́емся, я́коже бы рещи́, кра́емъ пе́рста. Сего́ ра́ди на предложе́ніе до́лжнаго благодаре́нія недоста́токъ и́мамы, да поне́ слове́съ пѣ́сни принесе́мъ. Возне́сше у́бо гла́сы своя́, и смы́слъ возвы́сивше, си́це рце́мъ со восклица́ніемъ: Ты́ у́бо, о Влады́чице Богоро́дице, человѣколю́біе естество́мъ иму́щи, не оста́вила еси́ ро́да на́шего христіанскаго /л. 456 об./ заступа́ющи, я́коже Ма́ти чадолюби́ва ку́пно и ми́лостива. Та́ко при́сно Твоя́ благодѣя́нія да́руеши на́мъ, спаса́ющи и покрыва́ющи, и сохраня́ющи, отъ бѣ́дъ свобожда́ющи, и отъ напа́стей премѣня́ющи. Мы́ же си́хъ ра́ди благодари́мъ, и проповѣ́даемъ благода́ть, не таи́мъ благодѣя́нія, пое́мъ велегла́сно Твоя́ чудеса́, по́мощь прославля́емъ, промышле́ніе велича́емъ, заступле́ніе воспѣва́емъ, помо́щницу Тя́ благотво́рну и́мамы, милосе́рдіе Твое́ славосло́вимъ, и о мину́вшихъ у́бо воспомина́юще Твоя́ вели́кая дарова́нія, и отъ коли́кихъ бѣ́дъ изба́вихомся Тобо́ю. Сія́ Тебѣ́ благода́рственныя пѣ́сни я́ко до́лгъ прино́симъ, не я́ко досто́йны су́ща Твоему́ благодѣя́нію: оба́че улюби́ дѣте́й нѣмова́ніе, о настоя́щихъ же и оскорбля́ющихъ на́съ, мо́лимъ Твою́ бы́струю по́мощь, тре́буемъ Твоего́ заступле́нія, разруши́ су́щія посредѣ́ на́съ претыка́нія. Разжени́ облежа́щій ны́ о́блакъ и тму́, и́миже я́ко и въ нощнѣ́й бра́ни уязвля́еми быва́емъ, па́че же рещи́, я́ко неи́стови, свои́хъ пло́тей вкуша́емъ, не разумѣ́юще сро́дства, и единоплеме́нства не помышля́юще. И такова́я твори́ти дерза́емъ нѣ́цыи, и́же того́же Ду́ха, еди́наго Христа́, тоя́же вѣ́ры, того́же креще́нія, и еди́ныя Це́ркве, и тѣ́хже Та́инъ сподо́блени бы́вше. Но да сло́ва не простира́емъ да́лѣ. Сего́ ра́ди мо́лимся, Всесвята́я Влады́чице, Твоему́ благосе́рдію, щедро́ты Твоя́ прія́ти лю́демъ Твои́мъ и достоя́нію Твоему́, и ста́ни моли́твенница къ ро́ждшемуся изъ Тебе́ Бо́гу на́шему, да помо́жетъ на́мъ коне́чно погиба́ющимъ, да и́зметъ ны́ отъ напа́стей неисцѣ́льныхъ. Зри́ши, Влады́чице, коли́кими слеза́ми потопля́еми есмы́; уми́лостивися у́бо и не отри́ни на́съ до конца́. Вску́ю, Цари́це, лице́ Твое́ отвраща́еши, забыва́еши нищету́ на́шу и печа́ль на́шу? Расточи́ належа́щій на ны́ стра́хъ и тре́петъ, утиши́ подви́гшійся на ны́ гнѣ́въ Бо́жій, и па́губу укроти́, и су́щія посредѣ́ на́съ ра́спри и мяте́жи умири́, и тишину́ и ми́ръ пода́ждь рабо́мъ Твои́мъ, да ко мно́гимъ Твои́мъ благодѣя́ніемъ, и сія́ приложи́вше, проповѣ́даемъ всегда́ Твоя́ чудеса́. И до здѣ́ доплы́вше, вѣ́трила словесе́ спусти́вше, въ тве́рдѣмъ приста́нищи молча́нія приста́немъ. Оно па́ки собра́вшимся воспомяну́вше, да не неразу́мни яви́мся о благодѣя́ніи Влады́чицы, ниже́ дѣлесы́ благодѣ́йствуеми, лѣни́ви же словесы́ благодаре́ніе принесе́мъ, и́бо па́ки къ на́мъ прибы́токъ возврати́тся. Аще бо о прише́дшихъ на ны́ благода́рни бу́демъ, вели́кое себѣ́ къ хотя́щимъ бы́ти угото́вимъ дерзнове́ніе, и неизрече́нныхъ бла́гъ получи́мъ, благода́тію и человѣколю́біемъ Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Ему́же сла́ва и держа́ва, че́сть и поклоне́ніе, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. 
 

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 453 об. – 456 об. Подписка на новости

Последние обновления

События